Konkurs Mini Liga

KONKURS: Mini Liga Fun Farma 2020

Reguamin Konkursu o puchar Mini Ligi Fun Farma 2020
zatwierdzony dnia 28 listopada 2019 r.
-1-
Organizator: organizatorem konkursu jest Fundacja Fun Farma z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 146
-2-
Czas trwania konkursu: od 1 marca 2020 do 30 września 2020 r.
-3-
Uczestnicy: w konkursie biorą udział wszyscy zarejestrowani Klubowicze z ważną legitymacją członkowską (opłacona w terminie składka). Do konkursu mogą dołączyć nowi Klubowicze w każdym momencie trwania konkursu.
-4-
Zasady konkursu Mini Ligi:
wszelkie aktywności w stajni mają przyporządkowaną punktację, wygrywają członkowie klubu z największą ilością zgromadzonych punktów przez cały okres trwania konkursu. Ostatnim dniem przyznawania punktów jest 30 września 2020 r. do godziny 21.00

punktacja:
udział w zajęciach klubowych + 20 pkt
każda odbyta lekcja jazdy konnej + 10 pkt
okolicznościowy zorganizowany przez stajnię wolontariat + 10 pkt
reprezentacja klubu na zawodach zewnętrznych + 50 pkt
spóźnienie na lekcję jazdy – 5 pkt
opuszczenie zajęć bez poinformowania lub odwołanie jazdy w dniu zajęć – 15 pkt
(zgodnie z regulaminem jazd zajęcia należy przekładać/odwoływać przynajmniej dzień przed umówionym terminem)
 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, w szczególności do dodawania nowych punktowanych kategorii.
Aktualny ranking z punktacją będzie publikowany na koniec każdego miesiąca na stronie www.funfarma.pl
-5-
Nagrody:
I miejsce puchar oraz 3 jazdy gratis
II miejsce puchar oraz 2 jazdy gratis
III miejsce puchar oraz 1 jazda gratis
wręczenie nagród nastąpi na oficjalnej uroczystości w październiku 2020
Znajdź nas na Facebooku