Konkurs Mini Liga

KONKURS: Mini Liga Fun Farma 2020

Reguamin Konkursu o puchar Mini Ligi Fun Farma 2020
zatwierdzony dnia 4 maja 2020 r.
-1-
Organizator: organizatorem konkursu jest Fundacja Fun Farma z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 146
-2-
Czas trwania konkursu: od 4 maja 2020 do 4 grudnia 2020 r.
-3-
Uczestnicy: w konkursie biorą udział wszyscy zarejestrowani Klubowicze z ważną legitymacją członkowską (opłacona w terminie składka). Do konkursu mogą dołączyć nowi Klubowicze w każdym momencie trwania konkursu.
-4-
Zasady konkursu Mini Ligi:
wszelkie aktywności w stajni mają przyporządkowaną punktację, wygrywają członkowie klubu z największą ilością zgromadzonych punktów przez cały okres trwania konkursu. Ostatnim dniem przyznawania punktów jest 4 grudnia 2020 r. do godziny 21.00

punktacja:
udział w zajęciach klubowych + 20 pkt
każda odbyta lekcja jazdy konnej + 10 pkt
reprezentacja klubu na zawodach zewnętrznych + 30 pkt
 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, w szczególności do dodawania nowych punktowanych kategorii.
Aktualny ranking z punktacją będzie publikowany co miesiąc na stronie www.funfarma.pl
-5-
Nagrody:
I miejsce puchar oraz 3 jazdy gratis
II miejsce puchar oraz 2 jazdy gratis
III miejsce puchar oraz 1 jazda gratis
wręczenie nagród nastąpi na oficjalnej uroczystości 5 grudnia 2020
Znajdź nas na Facebooku